Visuell planering

För att få en struktur på produktflöden, projektarbeten och schemaläggning är visuell planering ett bra arbetssätt. Med flödescheman eller post it-lappar på en whiteboard får du en bra översikt, men informationen är svårtillgänglig för den som inte är på plats. Genom att arbeta digitalt med visuell planering blir det tydligare, enklare och lätt att dela till alla, även på distans. Det blir även möjligt att spåra och spara förändringar i flödet för utvärdering och utveckling av arbetssättet.

Kontakta oss

Go to top