Presentation / Information

Under ett presentationsmöte vill mötesledaren delge information till mötesdeltagarna. Presentationsmötet är främst en envägskommunikation som ska vara tydlig, engagerande och effektiv. Vanligt förekommande presentationsverktyg är presentationsmjukvaran Powerpoint och projektor/skärm tillsammans med en whiteboard eller ett blädderblock. Med hjälp av digitala mötesverktyg kan du med enkla medel effektivisera alla delar i presentationsmötet, förarbetet, genomförandet och efterarbetet

Kontakta oss

Go to top