Industri

Digital visuell planering gör det möjligt att effektivisera flöden och minimera risken för missförstånd. Alla förändringar som sker på den gemensamma digitala ytan syns i realtid på de mobila enheterna, datorer, plattor och smartphones ute i organisationen. 

Det är möjligt att spåra förändringar i den digitala visuella planeringen, vem som har utfört förändringen och när förändringen är gjord. 

Go to top